Σέρρες 1800 (Ανατολή) vs Πλατανάκια

    Σάββατο 19 Νοεμβρίου, 2022 15:00
    4η Αγωνιστική